Jak uzyskać podwyższenie alimentów?

Home Jak uzyskać podwyższenie alimentów?

 alimenty   podwyższenie alimentów   pozew o alimenty   pozew o podwyższenie alimentów   zabezpieczenie alimentów   alimenty na dziecko   prawo rodzinne   postępowanie o alimenty 

Jak uzyskać podwyższenie alimentów?

Chcesz uzyskać podwyższenie alimentów, ale nie wiesz od czego zacząć? Zastanawiasz się jakich dokumentów potrzebujesz? Nie wiesz jak to zrobić?

Temat alimentów i ich podwyższenia wzbudza wiele kontrowersji, a ilość mitów jaka pojawia się w sieci i na forach internetowych jest zatrważająca ! Zanim uwierzysz, w to co na ten temat ma do powiedzenia anonimowy użytkownik na forum internetowym, sprawdź jak faktycznie wygląda Twoja sytuacja i skorzystaj z rzetelnych informacji.

Kiedy możliwa jest zmiana wysokości alimentów?

Podwyższenia alimentów można domagać się w sytuacji, gdy wcześniej zostało ono zasądzone. Niby oczywiste, a jednak nie. Tylko w przypadku, gdy istnieje orzeczenie sądu w tym zakresie (wyrok rozwodowy z zasądzonymi alimentami, ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd, orzeczenie sądu rodzinnego zasądzające alimenty)  możliwe jest dokonanie zmiany.

Jeśli „alimenty” w Twoim przypadku to po prostu dobrowolne świadczenie drugiego rodzica, na które się umówiliście poza postępowaniem sądowym to jego zmiana możliwa jest albo w wyniku Waszych dobrowolnych ustaleń albo w toku postępowania o zasądzenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów – jak zacząć?

Pozew o podwyższenie alimentów jest pismem procesowym, którego elementy są ściśle określone przepisami prawa. Oznacza to, że treść pozwu o alimenty nie może być dowolna i stanowić jedynie wyrażenie naszego stanowiska w sprawie, a powinna odpowiadać wymogom przewidzianym dla tego rodzaju pisma.

Pozew o podwyższenie alimentów – do jakiego sądu skierować pozew?

Pozew kierujemy do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub drugiego rodzica od którego domagamy się alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów- kto jest stroną postępowania?

Powodem w sprawie de facto jest dziecko, a Ty jako rodzic występujesz w sprawie jako jego przedstawiciel ustawowy (matka/ojciec). Pozwanym jest drugi rodzic, od którego chcesz uzyskać podwyższone alimenty.

Pozew o podwyższenie alimentów – co w treści pozwu?

Treść pozwu o podwyższenie alimentów powinna zawierać przede wszystkim żądanie zmiany orzeczenia/ugody, będącej podstawą dotychczasowej kwoty alimentów, wskazanie dowodów świadczących o tym, że zmiana (podwyższenie) tej kwoty jest konieczna wraz z uzasadnieniem.

Pozew o podwyższenie alimentów  – co muszę wykazać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podwyższenie alimentów jest możliwe, w sytuacji gdy nastąpi „ istotna zmiana stosunków”. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że żądanie podwyższenia alimentów jest zasadne wówczas, gdy  w sposób istotny zmienią się okoliczności istotne z punktu widzenia dziecka, ale też samych rodziców. Precyzując, sprawdzamy, czy i jak zmieniły się usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców.

Najczęściej przyczyną podwyższenia jest zwiększenie wydatków na dziecko, jednak okolicznościami które również mogą mieć znaczenie jest np. poprawa sytuacji zarobkowo-majątkowej zobowiązanego do alimentacji rodzica lub też pogorszenie się sytuacji zarobkowo-majątkowej rodzica, z którym dziecko przebywa. W tym aspekcie, każda sprawa wymaga indywidualnej analizy, gdyż okoliczności mogą być różne, a wszystkie mogą mieć na siebie wzajemny wpływ. Dlatego też, tak istotnym jest wstępne zbadanie sprawy, zebranie właściwych dowodów oraz sformułowanie uzasadnienia, które w istocie wykaże istnienie niezbędnych przesłanek.

Pozew o podwyższenie alimentów – jak uzyskać wyższe alimenty już na czas postępowania?

Aby uzyskać wyższe alimenty już na czas postępowania sądowego w sprawie o podwyższenie alimentów należy złożyć wniosek o zabezpieczenie i odpowiednio go uzasadnić. Jeśli sąd przychyli się do Twojej argumentacji wyda postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wskazując kwotę alimentów należną już w trakcie postępowania. Postanowienie to jest natychmiast wykonalne, co oznacza, że możesz domagać się wyższej kwoty już od czasu wydania wskazanego postanowienia.

Pozew o podwyższenie alimentów – jaki jest koszt postępowania?

Ustawodawca wprowadził ułatwienie dla osób uprawnionych do alimentacji i zwolnił te osoby z uiszczania kosztów sądowych. W związku z tym brak jest opłaty od takiego pozwu.

Pozew o podwyższenie alimentów – a co jeśli przegram sprawę?

Nawet jeśli sprawa miałoby okazać się przegrana, to jej koszt nie jest duży. Jeżeli druga strona poniosła koszty zastępstwa procesowego i wniosła o ich zasądzenie, to ewentualną kwotą jaką sąd może zasądzić od Ciebie na rzecz drugiego (wygranego) rodzica to kwota 120 zł, a nie kwota faktycznie poniesionych przez tą osobę kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Pozew o podwyższenie alimentów – czy w ogóle warto?

W zdecydowanej większości przypadków – tak.

Zwykle, temat ewentualnego podwyższenia alimentów pojawia się w sytuacji, gdy po prostu brak jest możliwości pokrycia wszystkich wydatków dziecka lub gdy ze względu na znaczny wzrost tychże wydatków udział każdego z rodziców w utrzymaniu dziecka nie odpowiada już temu, który został przyjęty w wyroku zasądzającym alimenty.

Bardzo częste są sytuacje, gdy na przykład zasądzone 10 lat temu alimenty na 3 letnie dziecko w kwocie 500 zł w żadnej mierze nie odpowiadają aktualnym potrzebom dziecka. Drugi rodzic nie wyraża woli uczestniczenia w utrzymaniu dziecka w większym wymiarze, odmawia lub w ogóle nie podejmuje próby rozmowy. W takich sytuacjach pozew o podwyższenie alimentów jest rozwiązaniem na uzyskanie potrzebnych dziecku środków i prawne uregulowanie tej kwestii.

Chcesz złożyć pozew o alimenty, ale nie wiesz co zrobić, jak napisać pozew by był skuteczny, jakie dokumenty przygotować – zapraszam Cię do kontaktu.

Możesz skonsultować ze mną swoje wątpliwości w ramach konsultacji stacjonarnej lub porady prawnej on-line. Możesz wybrać, czy potrzebujesz pomocy prawnej w całym postępowaniu, czy jedynie jednorazowej konsultacji, w wyniku której uzyskasz profesjonalną opinię, co do zasadności Twojego żądania.

ZADZWOŃ +48 530 230 577
Umów się
na konsultacje

Skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swoją sprawę lub zadzwoń.