Prawo nieruchomości

Home Oferta Prawo nieruchomości

umowa sprzedaży nieruchomości   przedwstępna umowa sprzedaży   zasiedzenie   zniesienie współwłasności   bezumowne korzystanie   wspólnota   prawo spółdzielcze   umowa deweloperska   umowa najmu   umowa dzierżawy   wady fizyczne nieruchomości   rękojmia   gwarancja   odpowiedzialność dewelopera   księgi wieczyste   stan prawny nieruchomości   inne 

Prawo nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi prawne w następującym zakresie:

  • stała i doraźna obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości, w tym developerów, zarządców nieruchomość, agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • sporządzanie i opiniowanie umów, przedwstępnych i przeniesienia własności nieruchomości, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane,
  • badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • postępowania wieczystoksięgowe,
  • sprawy dotyczące stanu prawnego lokali i domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych,
  • stałe i doraźne doradztwo prawne w procesie budowlanym,
  • sprawy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości, odwołania od wypowiedzenia opłaty rocznej opłaty rocznej,
  • sprawy eksmisyjne,
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • sprawy dotyczące wywłaszczeń nieruchomości.

Wady fizyczne i prawne nieruchomości - odpowiedzialność dewelopera

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś  zajmuje się sprawami przeciwko deweloperom z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości.

 

Kupujący zawierając umowę z deweloperem oczekują, że nabywany lokal będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.W zdecydowanej większości przypadków wady te jednak występują, a deweloperzy często zwlekają z ich usunięciem. Jako konsumenci, kupujący mają szereg uprawnień, z których mogą skorzystać, w tym między innymi uprawnienia z tytułu rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.
feature-image

Rękojmia

feature-image

Roszczenia odszkodowawcze

Profesjonalna obsługa pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

Rynek nieruchomości zmienia się niezwykle intensywnie. Konkurencja na rynku, świadomość prawna klientów oraz wciąż zmieniające się przepisy prawa stanowią nie lada wyzwanie w codziennej działalności pośredników nieruchomości. Aby zapewnić sobie komfort pracy oraz skupić się na rozwoju biznesu warto zwrócić się o profesjonalną pomoc prawną.
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, oferując m. in.:
– analizę stanu prawnego nieruchomości,
– sporządzanie i opiniowanie projektów umów przedwstępnych sprzedaży, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów najmu, umów dzierżawy, umów przenoszących własność lokali/domów/nieruchomości gruntowych i in.

Kompleksowa obsługa prawna branży deweloperskiej.

Proces inwestycyjny wymaga precyzyjnych działań, które ograniczą ryzyko z nim związane oraz zapewnią jak największy zysk. Na powodzenie tego procesu składają się: rzetelna analiza stanu prawnego nieruchomości, terminowa współpraca z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawnie i bezpiecznie przeprowadzony etap sprzedaży. Na każdym z tych etapów konieczna jest profesjonalna ocena możliwości prawnych, które pozwolą na niezakłócone przeprowadzenie tego procesu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z branży deweloperskiej, oferując m. in.: analizę stanu prawnego nieruchomości, reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sporządzanie umów z kontrahentami, opiniowanie umów, sporządzanie koniecznych w procesie inwestycyjnym dokumentów, pism, wniosków, oświadczeń, reprezentację w postępowaniach dotyczących uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, roszczeń odszkodowawczych.

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną na rzecz zarządców nieruchomości.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś świadczy pomoc prawną z zakresu zarządzania nieruchomościami w formie stałej obsługi prawnej, jak również rozwiązywania doraźnych problemów prawnych. Zajmujemy się m.in.: wydawaniem opinii prawnych, sporządzaniem oraz opiniowaniem umów, porozumień, ugód, regulaminów, projektów uchwał i innych. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Prowadzimy obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych.

Najem nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu dla wielu inwestorów. Osiąganie dochodów z najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych jest atrakcyjną alternatywą dla innych form inwestowania, jednak wymaga przemyślanych działań, które zapewnią  bezpieczeństwo tego procesu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś reprezentuje zarówno wynajmujących, jak i najemców, osoby fizyczne  i przedsiębiorców, jak również podmioty pośredniczące w procesie zawierania umów najmu/dzierżawy.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy umowy najmu/dzierżawy optymalnie zabezpieczając interesy naszych Klientów. Opiniujemy również projekty umów, zapisy umów już zawartych, pomagając w negocjacjach ich warunków.
ZADZWOŃ +48 530 230 577
Umów się
na konsultacje

Skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swoją sprawę lub zadzwoń.