Stała obsługa prawna firm / spółek

Home Oferta Stała obsługa prawna firm / spółek
Prawo nieruchomości
 • stała i doraźna obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości, w tym developerów, zarządców nieruchomość, agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, przedwstępnych i przeniesienia własności nieruchomości, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • sprawy dotyczące stanu prawnego lokali i domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • stałe i doraźne doradztwo prawne w procesie budowlanym,
 • sprawy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości, odwołania od wypowiedzenia opłaty rocznej opłaty rocznej,
 • sprawy eksmisyjne,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • sprawy dotyczące wywłaszczeń nieruchomości.
USTALENIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

- zasiedzenie nieruchomości
- zniesienie współwłasności nieruchomości
- uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
- sprawy o podział, rozgraniczenie, scalenie nieruchomości i inne

Obrót nieruchomościami

- umowa sprzedaży nieruchomości
- umowa przedwstępna
- umowa deweloperska
- umowa najmu/dzierżawy nieruchomości
- ustanowienie służebności
- dożywocie
- hipoteka

Wady fizyczne i prawne nieruchomości - odpowiedzialność dewelopera

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś  zajmuje się sprawami przeciwko deweloperom z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości.

 

Kupujący zawierając umowę z deweloperem oczekują, że nabywany lokal będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.W zdecydowanej większości przypadków wady te jednak występują, a deweloperzy często zwlekają z ich usunięciem. Jako konsumenci, kupujący mają szereg uprawnień, z których mogą skorzystać, w tym między innymi uprawnienia z tytułu rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze.
feature-image

Rękojmia

feature-image

Roszczenia odszkodowawcze

Profesjonalna obsługa pośredników w obrocie nieruchomościami.

Rynek nieruchomości zmienia się niezwykle intensywnie. Konkurencja na rynku, świadomość prawna klientów oraz wciąż zmieniające się przepisy prawa stanowią nie lada wyzwanie w codziennej działalności pośredników nieruchomości. Aby zapewnić sobie komfort pracy oraz skupić się na rozwoju biznesu warto zwrócić się o profesjonalną pomoc prawną.
Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, oferując m. in.:
– analizę stanu prawnego nieruchomości,
– sporządzanie i opiniowanie projektów umów przedwstępnych sprzedaży, umów deweloperskich, umów rezerwacyjnych, umów najmu, umów dzierżawy, umów przenoszących własność lokali/domów/nieruchomości gruntowych i in.,

Kompleksowa obsługa prawna branży deweloperskiej.

Proces inwestycyjny wymaga precyzyjnych działań, które ograniczą ryzyko z nim związane oraz zapewnią jak największy zysk. Na powodzenie tego procesu składają się: rzetelna analiza stanu prawnego nieruchomości, terminowa współpraca z wykonawcami, podwykonawcami oraz sprawnie i bezpiecznie przeprowadzony etap sprzedaży. Na każdym z tych etapów konieczna jest profesjonalna ocena możliwości prawnych, które pozwolą na niezakłócone przeprowadzenie tego procesu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów z branży deweloperskiej, oferując m. in.: analizę stanu prawnego nieruchomości, reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sporządzanie umów z kontrahentami, opiniowanie umów, sporządzanie koniecznych w procesie inwestycyjnym dokumentów, pism, wniosków, oświadczeń, reprezentację w postępowaniach dotyczących uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji, roszczeń odszkodowawczych.

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną na rzecz zarządców nieruchomości.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś świadczy pomoc prawną z zakresu zarządzania nieruchomościami w formie stałej obsługi prawnej, jak również rozwiązywania doraźnych problemów prawnych. Zajmujemy się m.in.: wydawaniem opinii prawnych, sporządzaniem oraz opiniowaniem umów, porozumień, ugód, regulaminów, projektów uchwał i innych. Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Prowadzimy obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych.

Najem nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu dla wielu inwestorów. Osiąganie dochodów z najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych jest atrakcyjną alternatywą dla innych form inwestowania, jednak wymaga przemyślanych działań, które zapewnią  bezpieczeństwo tego procesu.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś reprezentuje zarówno wynajmujących, jak i najemców, osoby fizyczne  i przedsiębiorców, jak również podmioty pośredniczące w procesie zawierania umów najmu/dzierżawy.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy umowy najmu/dzierżawy optymalnie zabezpieczając interesy naszych Klientów. Opiniujemy również projekty umów, zapisy umów już zawartych, pomagając w negocjacjach ich warunków.

Profesjonalna obsługa prawna

- nieruchomości
Bezpieczeństwo 100% 100%
Ograniczenie ryzyka 100% 100%
Maksymalna rentowność 100% 100%

Wspieramy Twój biznes

Prowadzenie biznesu w branży nieruchomości to wyzwanie.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne Twojej działalności.

aim-Studio _O3A0209 1-01
Zapraszamy do kontaktu
+48 530 230 577
Ituza Key Features #1
 • Cras volutpat suscipit tempus
 • Blandit imperdiet varius suscipit
 • Duis sapien ante lacinia sagittis
 • Nullam nec sapien mimetus ligula
 • Lorem velit at ligula phasellus
 • Mauris quis euismod enim ut
Request
a Call Back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Call (123) 456-7890
Subscribe to newsletter

  Get Social