Prawo cywilne

Home Oferta Prawo cywilne

odszkodowanie   zadośćuczynienie   ochrona dóbr osobistych   sprawy o zapłatę   zniesienie współwłasności   służebność   droga konieczna   księgi wieczyste   nienależyte wykonanie umowy   polisolokaty  zasiedzenie   naprawienie szkody   wydanie rzeczy   apelacja   zażalenie  
darowizna   inne 

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne stanowi najbardziej obszerną dziedzinę prawa. Reguluje niemal wszystkie materialne aspekty naszego życia, tj. własność, współwłasność, odszkodowania, zadośćuczynienie, roszczenia o zapłatę, zasiedzenie, ochronę dóbr osobistych i wiele innych. Każdy z nas może stać się stroną sporu w postępowaniu cywilnym, zarówno jako strona inicjująca postępowanie, jak również strona odpowiadająca na kierowane wobec niej zarzuty/roszczenia.

Każda z tych sytuacji wymaga przemyślanych działań, które pozwolą na uzyskanie optymalnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Wsparcie doświadczonego prawnika, który dokona profesjonalnej i wnikliwej analizy danej sprawy, określi strategię działania, wskaże szanse oraz zagrożenia jest kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie sprawy, zarówno przed postępowaniem, w jego trakcie, jak również po jego zakończeniu. Pełne zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do powierzonych nam spraw gwarantuje uzyskanie optymalnych w danej sprawie rezultatów, zgodnych z interesami naszych Klientów.

Naszym celem jest tworzenie rozwiązań prawnych, tak aby były one zrozumiałe dla naszych klientów i jednocześnie nie wymagały od nich zagłębiania się w skomplikowane instytucje prawne.

Wierzymy, że przejrzyste warunki współpracy oraz pełne zrozumienie potrzeb klienta jest podstawą skutecznego i sprawnego

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy z następujcego zakresu:
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • zadośćuczynienie
 • sprawy wynikające z utraty lub zniszczenie mienia
 • sprawy dotyczące prawa własności
 • współwłasność/zniesienie współwłasności
 • doradztwo w nabyciu i zbyciu nieruchomości
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego
 • doradztwo w zakresie zawierania umów najmu i dzierżawy
 • prawo mieszkaniowe i lokalowe
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • prawna windykacja należności
 • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych (np. sprzedaż/najem/zlecenie/umowa o dzieło/umowa o roboty budowlane itp.)
 • postępowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • ochrona dóbr osobistych
 • upadłość konsumencka.
Umów się
na konsultacje

Skorzystaj z formularza kontaktowego i opisz swoją sprawę lub zadzwoń.

ZADZWOŃ +48 530 230 577