Services 2

Home Services 2
Nasze standardy

Poufność. Dyskrecja. Bezpieczeństwo danych.

Jako radcę prawnego wiąże mnie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do informacji ujawnionych mi przez Klientów. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczył pomoc prawną.

Radca prawny, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego,  zobowiązany jest do zachowania tajemnicy, co do wszelkich uzyskanych od Klienta w ramach świadczonych usług prawnych informacji, niezależnie od formy lub sposobu ich utrwalenia.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej daje również gwarancję właściwego przechowywania danych powierzonych przez Klientów. W dobie ciągłego rozwoju nowych technologii niezwykle istotnym jest bowiem zapewnienie właściwego i bezpiecznego przechowywania danych, tak, aby w sposób należyty zabezpieczyć je przed ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym.

Long Term Warranty
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PAULINA JĘDRUŚ

SPECJALIZACJE

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym.

image-box
Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę/Odszkodowanie/Zadośćuczynienie/Prawo własności/Współwłasność/Zniesienie współwłasności/Ochrona dóbr osobistych/Księgi wieczyste/Zasiedzenie/Służebność/Droga konieczna

image-box
Obsługa prawna firm

Stała obsługa prawna/Doraźna pomoc prawna/Umowy/Zakładanie spółek/Windykacja należności/RODO/Prawo pracy/KRS

image-box
Prawo nieruchomości

Analiza stanu prawnego/Księgi wieczyste/Najem/Dzierżawa/Służebność/Zasiedzenie /Dożywocie

image-box
Prawo rodzinne

Rozwód/Alimenty/Podwyższenie alimentów/Podział majątku/Kontakty z dzieckiem/Ustalenie ojcostwa/Zarząd majątkiem dziecka/Ubezwłasnowolnienie

image-box
Prawo spadkowe

Dziedziczenie ustawowe/Testament/Stwierdzenie nabycia spadku/Zachowek/Darowizna/Dział spadku

image-box
Windykacja należności

Sprawy o zapłatę/Wezwanie do zapłaty/Nakaz zapłaty/Postępowanie egzekucyjne/Ugoda

Zakładanie spółek/ zmiany w KRS

spółka jawna/spółka partnerska/spółka komandytowa/spółka komandytowo-akcyjna/spółka z o.o./spółka akcyjna/rejestr KRS/uchwały spółki/protokół zgromadzenia wspólników/stwierdzenie nieważności uchwały/uchylenie uchwały/likwidacja spółki/rozwiązanie spółki/wyłączenie wspólnika/sprzedaż udziałów/odpowiedzialność członków zarządu

Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Jędruś zajmuje się pełną obsługą prawną spółek.

Skutecznie i profesjonalnie doradzamy przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej – optymalnej pod względem podatkowym i organizacyjnym. Tworzymy umowy spółek prawa handlowego – spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Pomagamy przy czynnościach założenia spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej oraz uzyskania wpisów do właściwych rejestrów i ewidencji (KRS, CEIDG i in.) Zajmujemy się pełną obsługą bieżącej działalności przedsiębiorcy, tworząc niezbędne dokumenty, wzory umów, regulaminy, dokumentację RODO. Przygotowujemy projekty uchwał, protokołów zgromadzenia wspólników i innych niezbędnych dokumentów w działalności spółek. Prowadzimy m. in. sprawy o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał organów spółki, wyłączenie wspólników, likwidację spółki, rozwiązanie spółki, jak również z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki.

Stay up to date and never miss any important news! We will keep you posted, once we receive an update from the team.